Algemene Ledenvergadering zaterdag 5 september 2020

Nazomerse Algemene Ledenvergadering Herboristengilde

We zijn heel blij dat we dit jaar alsnog onze jaarlijkse ledenvergadering kunnen laten doorgaan! We zijn die dag te gast op de prachtige boerderij van Gildelid Myriam Hermans in Schijndel. Het wordt een afwisselend programma met de presentatie van de nieuwe Gildebanner, een korte rondleiding door de tuinen, een geurige en rustgevende activiteit in de middag en natuurlijk de stemming voor twee nieuwe bestuursleden. Zeker na zo’n lange tijd hebben we vast veel om bij te praten en is het fijn elkaar weer te kunnen zien. Ben je (aspirant-)Gildelid en kom je ook? Meld je dan aan via info@herboristengilde.nl

Dit is het programma:

 1. Welkom en voorstelrondje
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 maart 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel verslag
  Jaarrekening, kascommissie, begroting en contributie

Pauze

 1. Vacatures bestuur + afscheid Thomas M., Elvira v. T. en Marga B.
 2. Vacatures Redactie en commissie Communicatie + bedanken Annemarie, Rika en Johanna
 3. Herboristengildeplan/Activiteitenplanning 2019 en 2020: reacties vanuit de leden
 4. Brainstorm voortzetting kruidenmarkt De Sprenk door leden van het Herboristengilde
 5. Go Herbal 2021 stemming en creatieve uitwisseling
 6. Rondvraag
 7. Sluiting ALV en aankondiging middagprogramma

Lunchpauze : met een door de leden samengestelde lunch

 1. ‘Jij als Herborist’. We gaan aan de slag! Wat zoek jij op de Gildewebsite? Zet jezelf op de kaart! Zowel op de Gildewebsite als op een verrassende manier met witte salie, ceder en zoetgras
 2. Herboristenmarkt
 3. Afsluiting van de dag

Alle verdere informatie is jullie reeds in februari gemaild. We starten om 10.00 uur en eindigen de dag rond 16.00 uur.

We hopen dat jullie er bij zijn en vragen jullie om een lekker kruidig gerecht mee te brengen voor onze lunch. Heel graag tot a.s. zaterdag!