Hortus Wintercollege: De tuin als lab, wat aten mensen in de prehistorie?

Wintercollege over wat mensen aten in de prehistorie

Emeritus hoogleraar Prof. Dr. Corrie Bakels bekleedde een leerstoel palaeoeconomy aan de Universiteit Leiden sinds 1988. Zij is gespecialiseerd in prehistorie en vroege landbouw, archeobotanie en vegetatiegeschiedenis. Tijdens het college licht ze toe hoe onderzoekers kunnen achterhalen wat mensen in de prehistorie aten, wat deze deskundigen zeker weten of vermoeden en hoe het eten in deze tijd smaakte.