Nachtcollega: Plantendiversiteit en de mens De Hortus Amsterdam

Nachtcollege over het belang van biodiversiteit in de plantenwereld.

Dit is wat De Hortus er zelf over zegt: “De Hortus Nachtcollegereeks 2019 heeft als thema “Overleven met planten, een blik op de toekomst”. In dit college bespreken we de biodiversiteit de plantenwereld. Staat de plantendiversiteit op het spel door toedoen van de mens? En hoe erg is dat?

De afgelopen twee eeuwen is de verstedelijking wereldwijd enorm toegenomen. In 1800 woonde slechts 2% van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Inmiddels identificeert meer dan de helft van de mensheid zich als stadsbewoner. In 2050 zullen zelfs 7 miljard mensen in de stad wonen, is de voorspelling.

De trek naar de steden is tegelijkertijd een trek uit de natuur. Bij de boodschap over de klimaatcrisis en het effect hiervan op de biodiversiteit, worden vaak de bedreigde diersoorten ten tonele gevoerd. Echter, de bedreiging op het plantenrijk is veel groter en heeft bovendien een veel grotere impact op ons mensen”.

Wil je er meer over weten? Kijk dan op de website, ook voor meer informatie over aanmelden.