Workshop Iriscopie

4-daagse Iriscopiecursus

Als student leer je de basistheorie van de irisdiagnose en krijg je op praktische wijze zicht op de mogelijkheden.

Je gaat ervaren hoe irisdiagnose zijn nut heeft in de praktijk. Je verkrijgt inzicht in de analogie met lichaam en geest aan de hand van de eigen ogen. Daarnaast in de werking van erfelijke aanleg in relatie tot de verwerking van voeding en indrukken, de manier waarop afvalstoffen uit het lichaam worden verwijderd en hoe iemand zijn of haar positie in de wereld inneemt.

Door te werken met de irissen van de anderen krijg je referenties om de lesstof makkelijker te kunnen plaatsen. Daarnaast zijn er bij iedere lesdag powerpoint-presentaties die de theorie verder verbinden met de praktijk waardoor je als student steeds beter in staat zult zijn om deze nieuwe fenomenen te herkennen en te interpreteren.

Er worden op de eerste dag van ieders ogen foto’s gemaakt en er wordt geoefend met het gebruik van de iriscamera, microscoop en loep.

Lucia van de Bogert, een ervaren docent met een eigen iriscopiepraktijk,  deelt graag haar kennis en ervaringen met je.