Bestuursleden

Voorzitter
Marika Wilmes – Buiter
Secretaris / Vice-voorzitter
Han Hoogma
Penningmeester / Redacteur
Irene Mosterd
Algemeen bestuurslid
Bernadette Oskam -van Straalen