Het Herboristengilde

Wie zijn wij

Wij zijn een vereniging van kruidenkundigen, die een door het Herboristengilde aangewezen opleiding hebben afgerond of wiens jarenlange kruidenervaring door het Gilde als gelijkwaardig wordt beschouwd. Wij hebben als doel het beroep herborist te beschermen, het beroep herborist meer bekendheid te geven en kwaliteitsherboristen te verenigen. 

Daarnaast richten wij ons op mogelijkheden om:

In oorsprong is het Gilde opgericht door oud-studenten van Kruidencentrum De Sprenk. Het Gilde heeft haar lidmaatschap echter, jaren terug reeds, breder toegankelijk gemaakt voor herboristen, die een gelijkwaardig bevonden studie met diploma hebben afgerond. 

Missie

Als Herboristengilde verenigen we op professionele wijze herboristen in Nederland, die zich beroepsmatig ofwel vanuit gerichte opleidingen met kruiden bezighouden en hun kennis en ervaring met elkaar en met andere belangstellenden willen delen. We streven ernaar om zowel nationaal als internationaal bij te dragen aan de bekendheid met en het gebruik van kruiden en stimuleren de teelt ervan. We bevorderen de overdracht van kennis van voornamelijk Europese kruiden, kruidenbereidingen en het in stand houden van kruidentradities. We maken hierbij gebruik van zowel wetenschappelijke kruidenkennis als van kennis die door overlevering en vanuit volksgebruik is verkregen. We volgen wettelijke regelingen op de voet en leveren zo mogelijk een bijdrage aan de uitvoering en totstandkoming hiervan in het voordeel van het kruidengebruik.

Visie

Als Herboristengilde willen we een belangrijk aanspreekpunt zijn in Nederland op het gebied van kruiden, kruidenbereidingen en de kruidenteelt. We richten ons hiermee op (student)kruidenkundigen, kruidenliefhebbers en buitenlandse kruidenorganisaties. We combineren oude kennis van voornamelijk Europese kruiden met recent wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten voor een breed scala van kruidentoepassingen. We streven ernaar om hiermee de kwaliteit en het niveau van kruidenopleidingen in Nederland te bevorderen en daarmee ook de professionaliteit van onze Gildeleden.

Doelgroepen

Naast onze leden, willen wij als Herboristengilde graag een kruidenaanspreekpunt zijn voor kruidenliefhebbers in het algemeen en in het bijzonder voor bijvoorbeeld:

 • Aanverwante opleidingsinstituten
 • Aanverwante beroepsverenigingen
 • Andere Herboristenverenigingen in binnen- en buitenland
 • Herboristen die geen lid zijn, maar wel veel kennis hebben
 • Beoefenaars van natuurlijke geneeswijzen
 • Zelfstandigen met kruidenactiviteiten
 • Internationale kruidenorganisaties
 • Kruidengroothandels en –winkels
 • Leveranciers van natuurlijke cosmetica en schoonheidsspecialisten
 • Kruidenkwekers
 • Eigenaren van openbare kruidentuinen
 • (Sterren-)restaurants, die werken met kruiden
 • Media
 • Aanverwante vak- en consumentenbladen
 • Organisatoren van kruidenevenementen en aanverwante beurzen
Scroll naar boven

Zomervakantie

Het bestuur, de administratie en alle actieve vrijwilligers van het Herboristengilde gaan van wat zomerse rust genieten van 19 juli tm 1 september 2024.

Vanaf 2 september gaan we weer starten met alle Gildeactiviteiten en zullen ook de mails weer beantwoord worden.

Wij wensen allen fijne zomerse dagen en uiteraard een prettige vakantie voor degenen die vrij zijn in deze periode.