Hoe word ik een Herborist?

Opleiding

Als Herboristengilde vinden we het belangrijk dat er kwalitatief goede kennis over kruiden aanwezig is in Nederland en in het bijzonder onder de leden van het Gilde.

De titel herborist is (nog) niet beschermd
De titel herborist is in Nederland echter niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich herborist kan noemen ongeacht kennis of kunde niveau. Ook kan iedereen deze titel aan zijn opleiding/cursus hangen. Dit is één van de hoofdredenen dat we zorgvuldig te werk gaan met het aannemen van herborist-leden en met het aanwijzen van herboristenopleidingen. De titel herborist staat in onze ogen namelijk voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Opgedaan door jarenlange studie, ervaring of een combinatie van beiden. 

Onze 4 aangewezen opleidingen
Op dit moment zijn de volgende opleidingen, in willekeurige volgorde, door het Gilde aangewezen als herboristopleidingen die voldoen: 

Waarom deze 4 opleidingen
De reden voor hun aanwijzing is, dat deze opleidingen zowel aandacht hebben voor de wetenschappelijke achtergrond van kruiden, teelt, medische aspecten van kruiden en de toepassing hiervan alsook voor het maken van kruidenmiddelen. Daarnaast is hierbij in positieve zin de studieduur, het aantal studie-uren, de examenstof en de mate van praktijkopdrachten en -ervaring van overtuigende waarde geweest. 

Aanwijzen andere herboristenoleidingen
Halverwege 2023 wordt gestart om alle meerjarige herboristenopleidingen, die minimaal 3 jaar duren, weer de mogelijkheid te geven om een door het Gilde aangewezen opleiding te worden. Mogelijk verandert het lijstje aangewezen herboristenopleidingen dan.

Ben je eigenaar van een andere meerjarige, niet schriftelijke kruidenopleiding en wens je dat jouw opleiding wordt aangewezen door het Herboristengilde? Mail ons dan op herboristengilde@gmail.com. Er kan dan een traject gestart worden om jouw kruidenopleiding te evalueren en mogelijk toe te voegen aan onze aangewezen herboristenopleidingen. De trajecten om ‘nieuwe’ bij ons aangemelde herboristenopleidingen te evalueren zullen vanaf september/oktober 2023 starten. Als je voor die tijd je herboristenopleiding hebt aangemeld zal er tegen die tijd contact met je gezocht worden om de stappen te bespreken.

Heb je meer vragen over herboristenopleidingen?
Kijk dan eerst bij onze meest gestelde vragen of je vraag erbij staat. Staat je vraag er niet bij, mail ons dan op herboristengilde@gmail.com.

Overigens kan iedereen, ongeacht welke kruidenkennis en – opleiding zich aansluiten bij ons. Als je een vakgerelateerde achtergrond hebt en/of aanverwante diploma’s hebt behaald kan dat mogelijk als vakgenoot of  anders sowieso als kruidenliefhebber.

Stages

Bij een aantal herboristenopleidingen, waaronder De Sprenk, is het noodzakelijk om praktijkstages te lopen. Als student-lid van het Gilde is het mogelijk om stage te lopen bij Gildeleden, die zich hiervoor hebben opgegeven.

Veel van onze leden hebben een eigen kruidentuin of een natuurgeneeskundige praktijk of kweken en verkopen kruiden en kruidenmiddelen of hebben op andere manieren van kruiden hun beroep gemaakt. Deze bedrijven bieden een mooie kans om meer te leren over het beroep van herborist en kruiden in het algemeen.

Ben je dus student, net geslaagd voor je diploma of je aan het oriënteren op een vakrichting, informeer dan naar stagemogelijkheden via het prikbord in het besloten ledendeel of mail ons op herboristengilde@gmail.com. Bied je zelf een kruiden gerelateerde stageplaats aan, laat het ons dan ook weten via dezelfde kanalen. 

Mentor

Van oorsprong is een Gilde een belangenorganisatie van mensen, die hetzelfde ambachtelijke beroep uitoefenden. Opgericht om kennis en ervaring over dit beroep met elkaar uit te wisselen, om nieuwe (leerling-)leden te kunnen begeleiden en deze verder op te leiden in het vak. Degene, die van een bepaald ambacht zijn vak wilde maken, diende hiervoor in de leer te gaan bij een Gildemeester. Als de meester beoordeelde dat de leerling aan alle eisen had voldaan, benoemde hij de leerling tot gezel. De gezel trad dan in dienst van de Gildemeester, die hem na 5 tot 9 jaar een meesterproef afnam. Na het behalen hiervan mocht de gezel zich dan ook meester noemen en zijn eigen bedrijf oprichten. Dit leer- en werktraject en het Gildemeesterschap was vroeger alleen voorbehouden aan mannen. 

Al in de oudheid kenden Gildes dus het mentorschap in de vorm van Gildemeester richting gezel. Het Herboristengilde heeft dit in een eigentijds jasje gestoken. Tijdens je studie, maar ook daarna bestaat binnen het Gilde namelijk de mogelijkheid om een ander, meer ervaren, lid te vragen je mentor te zijn.

Begeleiding

Inmiddels zijn de meeste Gildes wel met hun tijd meegegaan. Maar het blijft  belangrijk om de kwaliteit van het vak, in ons geval het kruidenvak hoog te houden. Op die manier borgen we ook de kwaliteit van onze aangesloten herboristen. Daarom ondersteunen we dus beginnende herboristen en leerling-herboristen met mogelijkheden voor vakinhoudelijke begeleiding in de vorm van mentorschap. Dit doen we als vereniging met en voor elkaar. Wij willen hiermee bereiken, dat:

  • Onze herboristen op professionele wijze het kruidenvak kunnen uitdragen
  • Kruideninformatie wordt uitgewisseld en vergroot
  • Het netwerk wordt uitgebreid
  • Het Gilde een belangrijk aanspreekpunt is voor wie zich verder wil verdiepen in het kruidenvak
  • Studenten hun studie vol zelfvertrouwen kunnen doorlopen en succesvol kunnen afronden
Scroll naar boven