Hoe word ik een Herborist?

Onze erkende opleidingen


Als Herboristengilde vinden we het belangrijk dat er kwalitatief goede kennis over kruiden aanwezig is in Nederland en in het bijzonder onder de leden van het Gilde. Daarbij willen we geïnteresseerden ondersteunen bij het vinden van een kwalitatief hoogwaardige, passende herboristenopleiding. Daarom zijn we er jaren geleden toe overgegaan omherboristenopleidingen aan te wijzen die voldoen aan de door het Gilde opgestelde kwaliteitseisen en wensen.

De titel herborist is (nog) niet beschermd
De titel herborist is in Nederland echter niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich herborist kan noemen ongeacht kennis of kunde niveau. Ook kan iedereen deze titel aan zijn opleiding/cursus hangen. Dit is één van de hoofdredenen dat we zorgvuldig te werk gaan met het aannemen van herborist-leden en met het aanwijzen van herboristenopleidingen. De titel herborist staat in onze ogen namelijk voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Opgedaan door jarenlange studie, ervaring of een combinatie van beiden. 

Onze vier erkende/aangewezen opleidingen
Op dit moment zijn de volgende opleidingen, in willekeurige volgorde, door het Gilde erkend als herboristopleidingen die voldoen: 

Voor meer informatie over de verschillende opleidinge klik op de link van de desbetreffende opleiding.

Waarom deze vier opleidingen
De reden voor hun erkenning is, dat deze opleidingen zowel aandacht hebben voor de (wetenschappelijke en traditionele) achtergrond van kruiden, teelt, medische aspecten van kruiden en de toepassing hiervan alsook voor het maken van kruidenmiddelen. Daarnaast is hierbij in positieve zin de studieduur, het aantal studie-uren, de examenstof en de mate van praktijkopdrachten en -ervaring van overtuigende waarde geweest. 

Erkennen andere herboristenopleidingen
Sinds juni 2024 is het (weer) mogelijk, voor alle meerjarige, niet schriftelijke herboristenopleidingen, die minimaal 2 jaar duren, om een door het Gilde erkende opleiding te worden. Mogelijk verandert het lijstje aangewezen herboristenopleidingen dan.

Ben je eigenaar van een andere meerjarige, niet schriftelijke kruidenopleiding en wens je dat jouw opleiding wordt erkend door het Herboristengilde? 
Er kan een traject gestart worden om jouw kruidenopleiding te evalueren en mogelijk toe te voegen aan onze erkende herboristenopleidingen. De trajecten om ‘nieuwe’ bij ons aangemelde herboristenopleidingen te evalueren zullen vanaf september 2024 starten.

De procedure van dit traject tot erkenning van een opleiding zal vanaf juli 2024 op deze plek beschikbaar worden. Ook zal de normenlijst op basis waarvan een evaluatie wordt gedaan hier dan gepubliceerd worden.

Heb je meer vragen over herboristenopleidingen?
Kijk dan eerst bij onze meest gestelde vragen of je vraag erbij staat. Staat je vraag er niet bij, mail ons dan op herboristengilde@gmail.com.

Overigens kan iedereen, ongeacht welke kruidenkennis en – opleiding zich aansluiten bij ons. Als je een vakgerelateerde achtergrond hebt en/of aanverwante diploma’s hebt behaald kan dat mogelijk als vakgenoot of  anders sowieso als kruidenliefhebber.

Stages

Bij een aantal herboristenopleidingen, waaronder De Sprenk, is het noodzakelijk om praktijkstages te lopen. Als student-lid van het Gilde is het mogelijk om stage te lopen bij Gildeleden, die zich hiervoor hebben opgegeven.

Veel van onze leden hebben een eigen kruidentuin of een natuurgeneeskundige praktijk of kweken en verkopen kruiden en kruidenmiddelen of hebben op andere manieren van kruiden hun beroep gemaakt. Deze bedrijven bieden een mooie kans om meer te leren over het beroep van herborist en kruiden in het algemeen.

Ben je dus student, net geslaagd voor je diploma of je aan het oriënteren op een vakrichting, informeer dan naar stagemogelijkheden via het prikbord in het besloten ledendeel of mail ons op herboristengilde@gmail.com. Bied je zelf een kruiden gerelateerde stageplaats aan, laat het ons dan ook weten via dezelfde kanalen. 

Mentor


Van oorsprong is een Gilde een belangenorganisatie van mensen, die hetzelfde ambachtelijke beroep uitoefenden. Opgericht om kennis en ervaring over dit beroep met elkaar uit te wisselen, om nieuwe (leerling-)leden te kunnen begeleiden en deze verder op te leiden in het vak. Degene, die van een bepaald ambacht zijn vak wilde maken, diende hiervoor in de leer te gaan bij een Gildemeester. Als de meester beoordeelde dat de leerling aan alle eisen had voldaan, benoemde hij de leerling tot gezel. De gezel trad dan in dienst van de Gildemeester, die hem na 5 tot 9 jaar een meesterproef afnam. Na het behalen hiervan mocht de gezel zich dan ook meester noemen en zijn eigen bedrijf oprichten. Dit leer- en werktraject en het Gildemeesterschap was vroeger alleen voorbehouden aan mannen. 

Al in de oudheid kenden Gildes dus het mentorschap in de vorm van Gildemeester richting gezel. Het Herboristengilde heeft dit in een eigentijds jasje gestoken. Tijdens je studie, maar ook daarna bestaat binnen het Gilde namelijk de mogelijkheid om een ander, meer ervaren, lid te vragen je mentor te zijn.

Begeleiding


Inmiddels zijn de meeste Gildes wel met hun tijd meegegaan. Maar het blijft  belangrijk om de kwaliteit van het vak, in ons geval het kruidenvak hoog te houden. Op die manier borgen we ook de kwaliteit van onze aangesloten herboristen. Daarom ondersteunen we dus beginnende herboristen en leerling-herboristen met mogelijkheden voor vakinhoudelijke begeleiding in de vorm van mentorschap. Dit doen we als vereniging met en voor elkaar. Wij willen hiermee bereiken, dat:

  • Onze herboristen op professionele wijze het kruidenvak kunnen uitdragen
  • Kruideninformatie wordt uitgewisseld en vergroot
  • Het netwerk wordt uitgebreid
  • Het Gilde een belangrijk aanspreekpunt is voor wie zich verder wil verdiepen in het kruidenvak
  • Studenten hun studie vol zelfvertrouwen kunnen doorlopen en succesvol kunnen afronden
Scroll naar boven

Zomervakantie

Het bestuur, de administratie en alle actieve vrijwilligers van het Herboristengilde gaan van wat zomerse rust genieten van 19 juli tm 1 september 2024.

Vanaf 2 september gaan we weer starten met alle Gildeactiviteiten en zullen ook de mails weer beantwoord worden.

Wij wensen allen fijne zomerse dagen en uiteraard een prettige vakantie voor degenen die vrij zijn in deze periode.