Arboretum Ten Hamel

Adres

Officieel gelegen in de Burggrachtstraat. De hoofdingang bevindt zich aan de Schulensebaan
Lummen

Entree

Niet bekend

Winkel

Nee

Horeca

Nee
Het omringende park van kasteel Het Hamel is 42 ha groot en bevat een bijzonder arboretum. Het werd in 1860 aangelegd onder leiding van tuinarchitect Gindra, die eveneens werkzaam was in de tuinen van Beloeil, en is van dendrologisch belang.

Dit park werd aangelegd in laat-landschappelijke stijl (deze dateren uit de periode van de romantiek en kwamen tot stand als reactie op de formele tuinen uit de renaissanceperiode). Typisch zijn de ronde vormen (o.a. bochtige paden), zachte glooiingen en open zichten van het vroegere kasteel tot in de omringende bosgordel en terug. Vanop de paden en lanen en zitbanken ernaast ziet u telkens andere dingen. Het park bevat een belangrijke collectie merkwaardige bomen, zowel inheems als exotisch en ook cultuurvariëteiten. Deze verzameling moest, net als de ommuurde moestuin en boomgaard en het ijskeldercomplex, bijdragen tot het prestige van de kasteelbewoners.

In het park is o.a. het volgende te zien:
– Woodland Garden, een collectie van 321 azalea’s. Deze bloeien van april tot eind mei.
– Varenbeuk, een cultuurvariëteit met prachtige ingesneden bladeren, geënt op een onderstam van en gewone beuk, is waarschijnlijk 150 jaar oud met een stamomtrek van 4,20 m.
– Moerascipressen
– Verschillende Amberbomen
– Saffras of Tonic Tree, een erg zeldzame boom in deze contreien.
– Majestueuze treurbeuken.
– Vanaf 1956 werden er meer eigentijdse bomen en struiken aangeplant.

Het Hamel werd als laatste bewoond door baron André de Moffarts, overleden in 2004.

Openingstijden

Niet bekend

Activiteiten

Winkel

Horeca

Parkeren en toegankelijkheid

Scroll naar boven