Nationaal Linde arboretum

Adres

Meenkmolenweg 33
Corle-Winterswijk

Entree

Winkel

Nee

Horeca

Nee

Collectiehouder voor de linde in Nederland.
Doelstelling van het Nationaal Linde arboretum: “Het opzetten, beheren, in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de grootste europese collectie winterharde Lindebomen in een zgn. Lindenarboretum”.

Het ontwerp van de bomentuin bestaat uit 4 kwartielen.
Het eerste kwartiel heeft de titel ,cultuur’. In dit gedeelte staat de bestaande bebouwing van het pompstation (voor het winnen en zuiveren van het grondwater t.b.v de drinkwatervoorziening van Winterswijk) en worden de diverse snoei en leivormen zichtbaar gemaakt.
Het tweede en derde kwartiel hebben de repectievelijke titel ‘cultuurlijk’ en ‘natuurlijk’. Het betreft hier het overgangsgebied waarin de beekloop zich bevindt en het grootste gedeelte van de Lindencollectie in een parkachtige opstelling wordt gepresenteerd.
Het vierde kwartiel heeft als titel ‘natuur’. Hier bevinden zich enkele infiltratie bekkens en akkers met inheemse kruiden.

De linde werd vroeger veel aangeplant op dorpspleinen en op andere markante plaatsen. Ze fungeerde vaak als gerechtsboom of als herdenkingsboom. Bij boerderijen en op binnenplaatsen werden de linden vaak tot leilinden of knotlinden gesnoeid.

Openingstijden

Activiteiten

Het terrein is voorzien van wandelpaden en is vrij toegankelijk.
Gedurende het voorjaar en zomer bestaat de mogelijkheid om excursies te boeken. Een rondleiding duurt afhankelijk van uw interesse tussen de 1 en 2,5 uur.
Voor een rondleiding vragen wij een vrijwillige bijdrage van 5 euro per persoon met een minimum van 50 euro.
Voor nadere info en boekingen: roy@ltb-bus.com of Gw.huisinhetveld@upcmail.nl. 

Winkel

Horeca

Parkeren en toegankelijkheid

Recht tegenover de ingang van het arboretum (na de dienstwoningen links) kunt u naast de rechtsgelegen weg parkeren.
Scroll naar boven