Pilot 2023

Pilot 2023

Om makkelijker meer gekwalificeerde mensen toe te kunnen laten tot het Herboristengilde wordt vanaf 2023 gestart met een pilot om de aanname van autodidacten en anders opgeleiden te gaan stroomlijnen. Daarbij starten we tijdens deze pilot ook met de aanname van een nieuwe categorie leden: de vakgenoten.

We krijgen daardoor vanaf 2023 vier soorten leden:

  • Herboristen
  • Studenten
  • Vakgenoten
  • Kruidenliefhebbers*

*Het kruidenliefhebbers lidmaatschap (voorheen vriend van het Gilde) houdt daarbij hetzelfde donateurskarakter als voorheen. De andere drie lidmaatschappen krijgen min of meer dezelfde mogelijkheden binnen het Gilde. Zie voor meer info ‘Lid worden’.

De aanname van autodidacten en anders opgeleiden als herborist-lid

In individuele gevallen wordt het mogelijk om via een tussenstap herborist-lid van het Gilde te worden zo door het Gilde als gekwalificeerd herborist te worden erkend.

Kruidenprofessionals die hiervoor in aanmerking komen zijn:

Autodidacten die minimaal tien jaar kennis en kunde over kruiden en hun werkingsgebieden hebben opgedaan én deze kennis ook beroepsmatig hebben overgedragen.

Anders opgeleide herboristen die een geslaagd zijn voor een andere meerjarige, niet schriftelijke herboristenopleiding dan onze huidige aangewezen opleidingen én werkzaam zijn als herborist.

De aanname van de nieuwe categorie leden: de vakgenoten

Om kruisbestuiving te stimuleren, starten we in 2023 met een nieuw soort lidmaatschap. Vakgenoot-lid van het Herboristengilde, oftewel vakgenoot.

Wie kan zich als vakgenoot aansluiten?

We maken onderscheid qua aanname in vakgenoten die zich zonder tussenstap bij het Gilde kunnen aansluiten en degenen die daarvoor een tussenstap behoeven.

Vakgenoot zonder tussenstap

(Chef)-koks die de meerjarige opleiding ‘culinair herborist’ bij Kruidencentrum De Sprenk, met een diploma hebben afgerond. Geef bij je aanmelding aan dat je de opleiding culinair herborist hebt gedaan en het jaartal van slagen.

Ook oud-studenten die volledig opgeleid zijn bij een door het Gilde erkende opleiding maar geen examen hebben gedaan, kunnen zich bij onze vakgenoten groep aansluiten. Hiervoor dienen dus wél alle opleidingsjaren te zijn doorlopen en heb je voldaan aan de aanwezigheidseis van de desbetreffende opleiding. Dit dien je ook aan ons te kunnen overleggen bij navraag.

Geef hiervoor bij je aanmelding aan welke opleiding je hebt gedaan en wanneer je het bewijs van deelname hebt ontvangen.

Bovenstaande kruidenspecialisten kunnen zich dus direct, zonder tussenstap via de website aanmelden als vakgenoot.

Vakgenoot met tussenstap

Nog een groot onderdeel van de pilot is om via een tussenstap ook aanverwante, betrokken, gediplomeerde vakgenoten de mogelijkheid te geven zich, in eerste instantie voor een jaar, als vakgenoot-lid bij ons aan te sluiten. Deze vakgenoten dienen zich wél beroepsmatig met planten(extracten) bezig te houden.

Onder deze groep aanverwante vakgenoten vallen bijvoorbeeld.: fytotherapeuten, aromatherapeuten, (etno-)botanisten, (veterinair) natuurgeneeskundigen, homeopaten, bach bloesem therapeuten, gemmo therapeuten, orthomoleculaire therapeuten, wildpluk-chefkoks, kwekers en telers, autodidacten en anders opgeleide herboristen die wel gediplomeerd zijn maar (nog) niet in onze categorie herborist vallen.

Hoe werkt de tussenstap

De tussenstap bestaat uit twee onderdelen.

  1. Stuur allereerst een mail met informatie en motivatie naar  herboristengilde@gmail.com. Vertel in deze mail wie je bent en waarom je herborist-lid of vakgenoot-lid wenst te worden. Vervolgens horen we in het geval van de aanvraag als herborist lid graag van alles over je kruidenkennis en kunde; waar je die hebt opgedaan; hoeveel jaar je al met kruiden en kruidenkunde bezig bent; en hoe lang en op welke wijze je beroepsmatig als herborist bezig bent. Wil je lid worden als vakgenoot dan horen we graag van alles over de aanverwante vak gerelateerde opleidingen die je hebt afgerond; waar je die hebt gedaan, hoe lang en wanneer je je diploma(‘s) hebt behaald. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in je verwantschap met het vak van herborist en op welke wijze je beroepsmatig met planten(extracten) in de breedste zin van het woord werkzaam bent.
  2. Op basis van dit schrijven word je mogelijk uitgenodigd voor een online interview met twee (docent)leden binnen het Gilde. Na dit interview wordt een advies uitgebracht aan het bestuur. Hierna wordt besloten of je als herborist-lid of vakgenoot-lid toegelaten kunt worden of wat de verdere mogelijkheden zijn als dit niet het geval is.

Mocht je niet worden uitgenodigd, dan ontvang je een mail met uitleg en verdere mogelijkheden.

Scroll naar boven