Privacyverklaring

HerboristenGilde, juni 2018

Het HerboristenGilde verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze aan ons hebt verstrekt toen je (aspirant) lid of Vriend werd van het HerboristenGilde, of je aanmeldde voor een door het Gilde georganiseerd congres.
Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– Emailadres
– Eigen Website
– Specialisaties binnen je vakgebied
– Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de website van het HerboristenGilde.

Indien je lid bent geworden worden jouw gegevens verzameld en opgeslagen in een ledenlijst die beheerd wordt door de administratie van het HerboristenGilde.

Het HerboristenGilde, is verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de wet Bescherming Persoonsgegevens.
De administratie is te bereiken via info@herboristengilde.nl

Het HerboristenGilde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het innen van de jaarlijkse contributie
– het verzenden van de nieuwsbrief
– het verzenden van het digitale tijdschrift De Herborist
– het doen toekomen van een uitnodiging voor de ALV, een Praktijk- of Gildedag
– je te kunnen bellen of e-mailen met een specifiek verzoek aangaande jouw vakkennis

Je persoonsgegevens worden veilig opgeslagen op de servers van een mailingprovider. Het HerboristenGilde zal jouw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij je daar na overleg met ons toestemming voor hebt gegeven.

Het HerboristenGilde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld waren. Op het moment dat je je uitschrijft als lid, wordt je van de ledenlijst verwijderd. Ledenlijsten worden maximaal één jaar bewaard.
Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens. Je kunt hierover contact opnemen met de administratie van het HerboristenGilde. Wanneer blijkt dat jouw gegevens niet kloppen, dan heb je het recht om deze te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Het HerboristenGilde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met de administratie van het HerboristenGilde via info@herboristengilde.nl

Scroll naar boven