Q&A

Meest gestelde vragen

Hieronder de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, mail ons dan op herboristengilde@gmail.com.

De 4 genoemde opleidingen lijken veel op elkaar, maar kennen zeker behoorlijke accentverschillen. Dit is vaak het gevolg van de specifieke interesses van de docent(en). Elke opleiding kent wel eigen specialisaties. Zo richten sommige kruidenopleidingen zich meer op de natuurgeneeskunde, terwijl andere opleidingen vooral wetenschappelijk onderbouwd werken en weer andere opleidingen zich juist erg op het opdoen van praktijkervaring richten.

Het mogelijke prijsverschil tussen opleidingen komt door wat een opleiding zelf bepaalt. Veel zal afhangen van wat een opleiding aan (cursus)materiaal e.d. biedt. Is het cursusmateriaal zelf geschreven en ontwikkeld. Hoe uitgebreid is dit materiaal. Zijn de materialen voor kruidenbereidingen inbegrepen, enz. Ook het niveau van een opleiding vertaalt zich in de kosten voor die opleiding.

We adviseren je daarom om een opleiding te kiezen die bij je eigen wensen en mogelijkheden past. Wat wil je bijvoorbeeld met de opleiding bereiken. Is het je te doen om hobbymatig je kennis op het gebied van kruiden te vergroten of wil je de kennis beroepsmatig gaan inzetten. Houd je van het accent op ‘science based’ kennis en kunde lesstof. Vind je de praktische kant van het vak vooral interessant. Wil je veel tijd buiten in de tuin doorbrengen of juist niet. Vind je de mogelijkheid om stages te lopen belangrijk. Goed om deze zaken vooraf op een rijtje te zetten. Reistijd en reis- en studiekosten kunnen daarnaast ook een zwaarwegende factor zijn. 

Alle opleidingen hebben open- of informatiedagen. We raden je daarom ook zeker aan die te bezoeken als een opleiding je aanspreekt. Op die manier krijg je al een goed beeld van de sfeer, de leslocatie, de docent(en), het lesmateriaal, de studieopbouw, en de mogelijke reisafstand (en daaruit volgende reiskosten).

Zie voor uitleg hierover de vraag Hoe wordt een opleiding een aangewezen opleiding? Studeer je nu aan een andere meerjarige, niet schriftelijke kruidenopleiding of heb je daaraan een diploma behaald en zou je je opleiding graag aan dit door het Gilde erkende rijtje toegevoegd zien? Ga dan in overleg met je opleidingsinstituut en verzoek hen om (als zij dit ook willen) contact met ons te zoeken via herboristengilde@gmail.com. Er kan dan een traject gestart worden om deze kruidenopleiding te evalueren en mogelijk toe te voegen aan onze aangewezen herboristenopleidingen. De trajecten om ‘nieuwe’ bij ons aangemelde herboristenopleidingen te evalueren zullen vanaf september/oktober 2023 starten.

Ben je eigenaar van een andere meerjarige, niet schriftelijke kruidenopleiding en wens je dat jouw opleiding wordt aangewezen door het Herboristengilde? Mail ons dan op herboristengilde@gmail.com. Er kan dan een traject gestart worden om jouw kruidenopleiding te evalueren en mogelijk toe te voegen aan onze aangewezen herboristenopleidingen. De trajecten om ‘nieuwe’ bij ons aangemelde herboristenopleidingen te evalueren zullen vanaf september/oktober 2023 starten. Als je voor die tijd je herboristenopleiding hebt aangemeld zal er tegen die tijd contact met je gezocht worden om de stappen te bespreken.

Ben je bezig met een schriftelijke kruidencursus of heb je deze met succes afgerond? Heeft deze schriftelijke cursus wél een titel als ‘opleiding herborist’? We kunnen begrijpen dat dit verwarrend werkt. Helaas is de titel herborist in Nederland niet beschermd en kan iedereen zich herborist noemen of de titel aan zijn opleiding/cursus hangen. Dit is één van de hoofdredenen dat we zorgvuldig te werk gaan met het aannemen van herborist-leden en met het aanwijzen van herboristenopleidingen. De titel herborist staat in onze ogen namelijk voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Opgedaan door jarenlange studie, ervaring of een combinatie van beiden. 

We vinden het daarom belangrijk om de wildgroei aan kortdurende en vaak schriftelijke cursussen die zich ‘opleiding herborist’ of iets in die strekking noemen, niet te stimuleren of te erkennen. Een schriftelijke opleiding leidt in onze ogen namelijk nooit op tot volwaardig herborist. Dat heeft met veel aspecten te maken, waaronder dus het schriftelijke karkater. Maar ook de korte studieduur (van vaak minder dan 6 maanden), het ontbreken van praktijk en mogelijkheden om bijvoorbeeld ervaring via stage op te doen. 

Dat neemt niet weg dat wij het super vinden dat je bent begonnen met je te verdiepen in de kennis en de vaardigheden van een herborist. Een schriftelijke cursus is wat ons betreft zeker een mooie kennismaking met het vak van herborist. Mocht je je wél graag aan willen sluiten bij het Herboristengilde? Heel graag! Je bent sowieso welkom als kruidenliefhebber. Ook bestaat de mogelijkheid om je in sommige gevallen als vakgenoot aan te melden. Zie daarvoor de procedure onder lid worden -> vakgenoot.

Er is in Nederland een flink aantal kruidenopleidingen en er komen regelmatig nieuwe bij. 

Sommige opleidingen zijn schriftelijk en andere opleidingen zijn een combinatie van studie en praktijk. Enkele opleidingen zijn kortdurend en kunnen gezien worden als een kennismaking met, andere opleidingen duren een aantal jaren en werken toe naar een beroepsmatige uitoefening van het vak herborist. Elke opleiding kent wel eigen specialisaties. Zo richten sommige kruidenopleidingen zich meer op de natuurgeneeskunde, terwijl andere opleidingen vooral wetenschappelijk onderbouwd werken en weer andere opleidingen zich juist erg op het opdoen van praktijkervaring richten.

Binnen het Herboristengilde heeft de Commissie Opleidingen zich een aantal jaar terug, gebogen over een twintigtal kruidenopleidingen in Nederland en België. Deze opleidingen zijn bestudeerd aan de hand van zelf opgestelde criteria.

Het Herboristengilde zelf geeft de voorkeur aan een gedegen, meerjarige studie, waarin ook ruime praktijkervaring geboden wordt. Met andere woorden deze opleidingen hebben de voorkeur als aangewezen herboristenopleiding. De schriftelijke opleidingen, onder de twintig bekeken opleidingen, vielen o.a. door het ontbreken van het praktijkstuk en de duur van de opleiding als aangewezen opleiding af.

De meerjarige opleidingen die deze gewenste combinatie wel hadden én die wilden meewerken aan de evaluatie, zijn bestudeerd. Daaruit volgend is destijds een keuze gemaakt voor een viertal opleidingen: twee in Nederland (Herba Sanitas en de Sprenk), één in België (Syntra) en één met vestigingen in beide landen (Europese Academie).

De keuze voor deze opleidingen is gebaseerd op het aantal studie-uren, de hoeveelheid kennis over kruiden, het leren maken van kruidenbereidingen, de wetgeving daaromheen en de hoeveelheid praktijkervaring/stage-ervaring die de opleiding biedt. 

Halverwege 2023 wordt gestart om alle meerjarige herboristenopleidingen, die minimaal 3 jaar duren, weer de mogelijkheid te geven om een door het Gilde aangewezen opleiding te worden. Mogelijk verandert het lijstje aangewezen herboristenopleidingen dan.

Ben je eigenaar van een andere meerjarige, niet schriftelijke kruidenopleiding en wens je dat jouw opleiding wordt aangewezen door het Herboristengilde? Mail ons dan op herboristengilde@gmail.com. Er kan dan een traject gestart worden om jouw kruidenopleiding te evalueren en mogelijk toe te voegen aan onze aangewezen herboristenopleidingen. De trajecten om ‘nieuwe’ bij ons aangemelde herboristenopleidingen te evalueren zullen vanaf september/oktober 2023 starten. Als je voor die tijd je herboristenopleiding hebt aangemeld zal er tegen die tijd contact met je gezocht worden om de stappen te bespreken.

Heb je één van de vier door het Gilde aangewezen opleidingen afgerond, maar geen (eind)examen gedaan, dan kun je je als vakgenoot bij ons aansluiten. Mits je een certificaat van deelname kunt overleggen. Mail ons dan (een kopie) van dit bewijs van (volledige) deelname aan je opleiding op herboristengilde@gmail.com ovv aanvraag vakgenoot lidmaatschap.

Als vakgenoot heb je hoegenaamd dezelfde mogelijkheden als wanneer je als herborist bij ons bent ingeschreven. Het vakgenoot lidmaatschap is, onder andere, ook speciaal bedoeld voor mensen die de hele opleiding hebben gedaan, maar om wat voor reden dan ook geen examen hebben afgelegd.

Een Gildedag is een dag waarop we met geïnteresseerde leden bij elkaar komen. De commissie Gilde- en Praktijkdagen organiseert, in samenwerking met betrokken leden, een jaarlijks wisselend aantal Gildedagen op verschillende locaties. Je kunt je hiervoor per keer opgeven. Soms wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor bijvoorbeeld kruidenversnaperingen of iets dergelijks. We bezoeken tijdens een Gildedag een voor Herboristen relevante locatie. Dit kan bijvoorbeeld een museum, een kruidenbedrijf of een kruidentuin zijn. Tijdens deze dag is er uiteraard volop gelegenheid voor kruiden gerelateerd overleg en gezelligheid. 

Naast de fysieke Gildedagen worden er ook online Gilde-evenementen georganiseerd, zoals interactieve online quizzen, lezingen of specialistische webinars waarbij vanuit je vanuit het comfort van je eigen huis aanwezig kunt zijn. Deze zijn in bijna alle gevallen gratis bij te wonen.

Een Praktijkdag is een dag, waarop we met een groepje leden onze kennis proberen te verdiepen door van elkaar te leren, of meer te weten te komen over elkaars specialisaties in het vak. Ook kan het zo zijn dat een vak gerelateerd bedrijf of een partner een activiteit aanbiedt. De commissie Gilde- en Praktijkdagen organiseert, in samenwerking met betrokken leden, jaarlijks een wisselend aantal Praktijkdagen op verschillende locaties. Je kunt je hiervoor per keer opgeven. Om mee te doen aan een Praktijkdag wordt er gepaste, kostendekkende vergoeding gevraagd voor bijvoorbeeld het gebruik van lesruimte, materialen en te gebruiken grondstoffen.

Naast de fysieke praktijkdagen worden er ook online Praktijk-evenementen georganiseerd, zoals interactieve webinars waarbij je producten in je eigen huis of productieruimte kunt bereiden. Deze zijn in bijna alle gevallen gratis bij te wonen.

Scroll naar boven