Word aspirant-lid van het herboristengilde

Je kunt alleen lid worden van het HerboristenGilde als je voldoet aan onze aannameregels.

Regels voor aanname leden HerboristenGilde
  1. Om algemeen lid te worden dien je een van de 4 opleidingen tot Herborist te hebben afgerond, die recht geven op het Gildelidmaatschap.
  2. Om aspirant-lid te worden dien je een van de 4 opleidingen tot Herborist te volgen, die uiteindelijk na de afronding ervan recht geven op het Gildelidmaatschap.
  3. Iedereen kan Vriend van het HerboristenGilde worden.
Opleidingen, die recht geven op het Gildelidmaatschap zijn:
  1. Kruidencentrum De Sprenk, www.desprenk.nl
  2. Herba Sanitas, www.herbasanitas.nl
  3. Europese Academie, www.europeseacademie.be
  4. Syntra, www.syntra.be

Vul dit formulier in om aspirant-lid te worden en betaal vervolgens direct met Ideal.

[cred_user_form form=”registreer-als-aspirant-herborist” ]

Uitleg

Er is in Nederland een flink aantal kruidenopleidingen. Binnen het Herboristengilde heeft de Commissie Opleidingen zich gebogen over een twintigtal kruidenopleidingen in Nederland en België. Zij heeft deze opleidingen bestudeerd aan de hand van zelf opgestelde criteria.

Sommige opleidingen zijn schriftelijk en andere opleidingen zijn een combinatie van studie en praktijk. Enkele opleidingen zijn kortdurend en kunnen gezien worden als een kennismaking met, andere opleidingen duren een aantal jaren en werken toe naar een beroepsmatige uitoefening van het Herborist zijn. Elke opleiding kent wel  eigen specialisaties. Zo richten sommige kruidenopleidingen zich meer op de natuurgeneeskunde, terwijl andere opleidingen graag wetenschappelijk onderbouwd werken en weer andere opleidingen zich juist erg op het opdoen van praktijkervaring richten.

Het HerboristenGilde zelf geeft de voorkeur aan een studie, waarin ook ruime praktijkervaring geboden wordt. De commissie heeft dus geen beoordeling van de schriftelijke opleidingen gemaakt. Je leert kruiden het beste kennen door ze te kunnen ruiken, proeven, voelen en te zien waar ze groeien. Daarnaast is het ook leuk om direct actief met kruidenbereidingen aan de slag te kunnen gaan.

Er is een aantal opleidingen die deze combinatie aanbieden in drie of vier jaar. Aan het einde van die opleiding moet je examen doen en slaag je hiervoor, dan kun je jezelf Herborist of Meester Herborist noemen. Gedurende die drie/vier jaar heb je meestal ook al bedacht in welke richting je jezelf wil specialiseren.

Uiteindelijk heeft deze commissie op basis van de gestelde criteria een keuze gemaakt voor een viertal opleidingen: twee in Nederland en twee in België.
Deze opleidingen zijn het meest compleet bevonden als Herboristenopleiding en geven derhalve recht op lidmaatschap van het HerboristenGilde.
De keuze voor deze opleidingen is gebaseerd op het aantal studie-uren, de hoeveelheid kennis over kruiden, het leren van kruidenbereidingen  en de wetgeving daaromheen en de hoeveelheid praktijkervaring/stage-ervaring die de opleiding biedt. Dat betekent niet dat andere kruidenopleidingen niet goed zouden zijn!

De 4 genoemde opleidingen lijken veel op elkaar, maar kennen accentverschillen en dat is vaak het gevolg van de specifieke interesses van de docent(en). Het prijsverschil tussen opleidingen is ook wat een docent zelf bepaalt. Veel zal afhangen van wat een opleiding aan (cursus)materiaal e.d. biedt. Is het cursusmateriaal zelf geschreven en ontwikkeld, hoe uitgebreid is dit materiaal, zijn de materialen voor kruidenbereidingen inbegrepen, enz. Ook het niveau van een opleiding vertaalt zich in de kosten voor die opleiding.

Het HerboristenGilde zal altijd iemand adviseren om een opleiding te kiezen die bij de eigen wensen en mogelijkheden past. Zo kunnen reistijd en kosten een belastende factor zijn. Belangrijk is ook wat je met de opleiding wilt bereiken. Is het je te doen om hobbymatig je kennis op het gebied van kruiden te vergroten of denk je er over om de kennis beroepsmatig te gaan inzetten. Dat zijn allemaal afwegingen die je wil maken.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat iemand zich meer door de stijl van de ene opleiding dan die van de andere opleiding aangesproken voelt. Daarom raadt het Gilde altijd aan om naar een open dag van de betreffende opleiding te gaan, omdat je dan de sfeer en manier van lesgeven kunt ervaren.

Ben je student aan een van de 4 genoemde opleidingen zijn, dan kun je aspirant-lid van het Gilde worden. Ben je afgestudeerd aan een van de 4 genoemde opleidingen, dan kun je algemeen lid van het Gilde worden.

Een (aspirant-)Gildelid ontvangt 4x per jaar het digitale tijdschrift van het Gilde ‘De Herborist’, de maandelijkse nieuwsbrief en regelmatig een uitnodiging voor een Gildedag, waarop we een voor Herboristen relevante locatie bezoeken, zoals een museum, een kruidenbedrijf of een tuin, of een Praktijkdag, waarop we onze kennis proberen te verdiepen door van elkaar te leren, of meer te weten te komen over elkaars specialisaties in het vak.

Scroll naar boven